ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Przewodnicząca

Członkowie

  • Maria Białas
  • Teresa Lisek
  • Agnieszka Bukała
  • Bożena Wilk
  • Kazimiera Celmerowska