ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

 • Wiesława Grabska
  E-mail: w.grabska@oipip.opole.pl
  Tel.: 784 940 674

  Dyżur:
  Poniedziałek: 15.00 – 20.00
  Środa: 15.00 – 20.00

Skarbnik

Członkowie Prezydium

Członkowie