ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3001.19
Szanowne Koleżanki i Koledzy, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę [...]

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku operacyjnym, podczas każdej operacji nasi pacjenci mieli zagwarantowaną opiekę dwóch wyszkolonych pielęgniarek operacyjnych/ położnych operacyjnych.

Życzę również by nasze zaangażowanie w wykonywanie niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tej najszybciej rozwijającej się i całkowicie różnej od
innych dziedzinie pielęgniarstwa oraz nasza troska o bezpieczeństwo ludzi, którzy czują się bezradni leżąc na stole operacyjnym, znalazły odzwierciedlenie w decyzjach osób zarządzających naszymi szpitalami.

Niech zawsze towarzyszy nam spokój, pogoda ducha i wytrwałość w zmaganiu się z przeciwnościami.

Z wyrazami szacunku i uznania za trud codziennej pracy

Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

A teraz, tradycyjnie, słowa od Pani MAY KARAM – prezesa Europejskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Operacyjnych.

Drodzy współpracownicy,

w imieniu Rady Dyrektorów EORNA życzymy Wam Świetnego i Pozytywnego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego.

W tym roku temat brzmi: „Pielęgniarstwo operacyjne, wprowadzamy zmiany!”. Niech ten wyjątkowy Dzień będzie okazją do potwierdzenia naszego zaangażowania w promowanie naszego zawodu, do dalszego rozwijania naszych umiejętności oraz do zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości opieki okołooperacyjnej w naszym środowisku pracy, gdzie zaufanie, praca zespołowa i otwarta komunikacja mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów, które jest naszą główną troską.

Z poważaniem

May Karam
Prezes EORNA

Pliki do pobrania:
  1. Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego