ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1905.17
Apel nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: [...]

Apel nr 1
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie:

podjęcia działań zmierzających do szybkiego i kompleksowego uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych z uwagi na zmniejszającą się liczbę osób wykonujących te zawody.

skierowany do:

  • Ministra Zdrowia,

  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

  • Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem NRPiP,

  • Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,

  • Ministra Obrony Narodowej,

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu apeluje o zintensyfikowanie prac mających na celu kompleksowe uregulowanie kwestii wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Stale zmniejszająca się liczba osób wykonujących te zawody jest problemem, o którym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych mówi już od dawna. Konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę i odwrócenie tej negatywnej wzrastającej tendencji.

Zagwarantowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej, należnej pozycji w systemie ochrony zdrowia zmierzające do uatrakcyjnienia zawodu pielęgniarki i położnej, m.in. poprzez zapewnienie osobom wykonującym oraz chcącym w przyszłości wykonywać te zawody, godziwego wynagrodzenia, zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami oraz uwzględniającego ciężkie warunki pracy, charakteryzującej się dużym obciążeniem zarówno psychicznym jak i fizycznym.

Pielęgniarki i położne są w grupie zawodów specjalistów wysoko wykwalifikowanych, wykonujących trudną i odpowiedzialną pracę w trosce o zapewnienie pacjentom opieki na jak najwyższym poziomie oraz eliminację zdarzeń niepożądanych. Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych winno być odpowiednio podwyższone. To przede wszystkim atrakcyjne zarobki są w stanie najbardziej skutecznie przyciągnąć młode osoby do wykonywania tych społecznie ważnych zawodów w Polsce, zmniejszając jednocześnie liczbę poszukujących intratnej pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE