ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1905.17
Apel nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: [...]

Apel nr 1
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie:

podjęcia działań zmierzających do szybkiego i kompleksowego uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych z uwagi na zmniejszającą się liczbę osób wykonujących te zawody.

skierowany do:

  • Ministra Zdrowia,

  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

  • Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem NRPiP,

  • Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,

  • Ministra Obrony Narodowej,

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu apeluje o zintensyfikowanie prac mających na celu kompleksowe uregulowanie kwestii wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Stale zmniejszająca się liczba osób wykonujących te zawody jest problemem, o którym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych mówi już od dawna. Konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę i odwrócenie tej negatywnej wzrastającej tendencji.

Zagwarantowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej, należnej pozycji w systemie ochrony zdrowia zmierzające do uatrakcyjnienia zawodu pielęgniarki i położnej, m.in. poprzez zapewnienie osobom wykonującym oraz chcącym w przyszłości wykonywać te zawody, godziwego wynagrodzenia, zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami oraz uwzględniającego ciężkie warunki pracy, charakteryzującej się dużym obciążeniem zarówno psychicznym jak i fizycznym.

Pielęgniarki i położne są w grupie zawodów specjalistów wysoko wykwalifikowanych, wykonujących trudną i odpowiedzialną pracę w trosce o zapewnienie pacjentom opieki na jak najwyższym poziomie oraz eliminację zdarzeń niepożądanych. Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych winno być odpowiednio podwyższone. To przede wszystkim atrakcyjne zarobki są w stanie najbardziej skutecznie przyciągnąć młode osoby do wykonywania tych społecznie ważnych zawodów w Polsce, zmniejszając jednocześnie liczbę poszukujących intratnej pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.