ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0209.19
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki zawodowe do udziału [...]

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki zawodowe do udziału w bezpłatnym seminarium pt.: „RODO w Twojej praktyce – krok po kroku”, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby. Seminarium prowadzą eksperci Prometriq Akademii Zarządzania. Czas trwania seminarium to ok. 2 godziny.

Program seminarium „RODO w praktyce – krok po kroku”:
 1. Wprowadzenie – obowiązki właściciela praktyki jako administratora danych osobowych.
 2. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – jak przygotować ten dokument aby był zwięzły, przejrzysty i zgodny z zasadą rozliczalności RODO?
 3. Czym jest i jak poprawnie przygotować:
  1. Rejestr czynności przetwarzania.
  2. Rejestr zbiorów danych.
  3. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  4. Rejestr umów powierzenia.
  5. Rejestr ryzyka.
  6. Rejestr incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Klauzule informacyjne praktyki medycznej – niezbędne, ale nie nadmiarowe.
 5. Najważniejsze procedury dokumentujące zgodność praktyki medycznej z RODO.
 6. Wzorcowe formularze dla praktyki medycznej.
 7. Podsumowanie – co jest niezbędne, a co nie jest wymagane od podmiotu leczniczego?

Prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 20 września 2019 r. telefonicznie (77) 44 151 90 w. 20, 883 394 045 lub mailowo: biuro@oipip.opole.pl.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.