ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2711.18
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć bezpłatny kurs dokształcający „Obsługa implantowanego portu naczyniowo-dożylnego” dla [...]

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć bezpłatny kurs dokształcający „Obsługa implantowanego portu naczyniowo-dożylnego” dla pielęgniarek i położnych.

Planowany termin:
8 grudnia 2018 r. (w godzinach 8:00 do 15:00)

Miejsce realizacji kursu: Opole, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są, aby do dnia 03.12.2018 r. dostarczyły do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu:

Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące do OIPiP w Opolu oraz regularnie i nieprzerwanie opłacające składkę członkowską w okresie minimum 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs i nie posiadające zadłużenia wobec OIPiP w Opolu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (Dział Szkoleń)
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!