ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2807.14
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że najbliższe posiedzenie Prezydium Rady w Opolu odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2014 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że najbliższe posiedzenie Prezydium Rady w Opolu odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2014 r.

Do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu potrzebne są:


  • druk – wniosek o stwierdzenie PWZ;

  • druk – arkusz zgłoszeniowy;

  • dwa zdjęcia o wym. 24×28 mm;

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu (zaśw. lekarza rodzinnego);

  • kopia dyplomu ukończenia szkoły (oryginał do wglądu);

  • kopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu).

Kopie dokumentów można wykonać w sekretariacie OIPiP.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.