ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1902.15
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi, [...]

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi, do udziału w konkursie na realizatorów projektu:

„Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl.

Osoby, które w wyniku konkursu nawiążą współpracę z IPCZD, zostaną zaproszone na  szkolenie dla trenerów żywieniowej promocji zdrowia z elementami aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Otrzymają również materiały edukacyjne, które jednocześnie stanowią narzędzie pracy z kobietami w ciąży i matkami karmiącymi.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie internetowej IPCZD: www.czd.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne i konkursy”.

Bezpośredni odnośnik do konkursu: www.czd.pl