ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2410.17
Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją dotyczącą świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej. Korespondencja dotycząca świadczeń [...]

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją dotyczącą świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej.

Pliki do pobrania:
  1. Korespondencja dotycząca świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE