ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1207.17
Zapraszamy na bezpłatne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne [...]
Zapraszamy na bezpłatne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych

w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020

Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: Opole, ul. Katowicka 55.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 21 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE