ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0506.17
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej promocji skierowanej do
personelu medycznego nt. karmienia piersią.

aktualnosci_karmienie_baner_promocja

http://akademia.nfz.gov.pl/promocja/

Warunkiem udziału w promocji jest:

a) zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od 15 maja 2017 do 18 czerwca 2017 r.,

b) odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie.

c) przesłanie, podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/ na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ
ul. Grójecka 186,
02-390 Warszawa
z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

d) O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.

e) Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel: 22 572 64 62
E-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia, dodatkowe informacje na stronie Akademii NFZ http://akademia.nfz.gov.pl/