ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1901.22
Szanowni Państwo, zwracamy się z ogromną prośbą o rozpowszechnienie poniższej ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji zdrowotnej polskich migreników. Celem naszego [...]

Szanowni Państwo,

zwracamy się z ogromną prośbą o rozpowszechnienie poniższej ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji zdrowotnej polskich migreników. Celem naszego badania – pierwszego tak szeroko prowadzonego w Polsce – jest pokazanie z jakimi problemami i trudnościami zmagają się codziennie osoby z migreną w Polsce.

Mamy nadzieję, że badanie to przyczyni się do poprawy jakości opieki nad chorymi i zwrócenia uwagi decydentów na problemy kilku milionów Polaków żyjących z migreną. Wierzymy w to, że wyniki dadzą lekarzom argumenty w walce o poprawę opieki nad osobami z migreną w Polsce. Dlatego każdy głos jest bardzo ważny! Prosimy Państwa o rozpowszechnienie wśród pacjentów i jeśli macie wśród swojej rodziny, znajomych, przyjaciół osoby chorujące na migrenę – udostępnianie i rozpowszechnianie tej informacji.

Badanie jest prowadzone pod auspicjami Kliniki Neurologii we Wrocławiu. Czas wypełnienia ankiety to około 15 minut.

Link do ankiety

Dziękujemy!

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół
dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW
Klinika Neurologii we Wrocławiu