ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2109.16
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu informuje, że nabór na specjalizacje w całości finansowane ze środków budżetu [...]

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

informuje, że nabór na specjalizacje w całości finansowane ze środków budżetu państwa prowadzony będzie do dnia 23 września 2016 r.

Dotyczy specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa:

Miejsce prowadzenia – Wrocław:

  • chirurgicznego dla pielęgniarek,

  • internistycznego dla pielęgniarek,

  • opieki długoterminowej dla pielęgniarek,

  • pediatrycznego dla pielęgniarek,

  • ginekologiczno-położniczego dla położnych.

Miejsce prowadzenia – Lubin:

  • anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

Uwaga! Do egzaminów wstępnych będą mogły przystąpić również osoby, które nie posiadają zaświadczeń o wymaganych kursach specjalistycznych.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeń na wszystkie w/w specjalizacje. Najwięcej wolnych miejsc jest jeszcze na dziedzinę pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

W pierwszym tygodniu września na stronie DOIPiP w zakładce Dział Kształcenia zostanie zamieszczona literatura, na bazie której opracowane zostaną wstępne testy egzaminacyjne na poszczególne dziedziny specjalizacji.

Krystyna Łukowicz Domagalska
Kierownik Działu Kształcenia