ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2201.20
W związku z rozpoczęciem okresu sprawozdawczego przypominamy o obowiązku statystycznym, którego zakres podmiotowy i przedmiotowy został określony w rozporządzeniu [...]

W związku z rozpoczęciem okresu sprawozdawczego przypominamy o obowiązku statystycznym, którego zakres podmiotowy i przedmiotowy został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej. Podmioty lecznicze, grupowe i indywidualne praktyki zobowiązane są do wypełnienia formularzy sprawozdawczych, które odnoszą się do prowadzonej przez nie działalności.

Szczegółowe informacje w dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Informacja dla podmiotów leczniczych wraz z harmonogramem sprawozdawczości obowiązującym w 2020 roku