ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1211.19
Szanowni Państwo, W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisu art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. [...]

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisu art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) w załączeniu przesyłamy opinię w powyższej kwestii autorstwa Pani dr hab. Doroty Karkowskiej (stan prawny na dzień 6 listopada 2019 r.).

Z poważaniem
Zofia Małas
Prezes NRPiP

Pliki do pobrania:
  1. Opinia dotycząca art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej