ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2501.19
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, tj. wzrostem liczby zachorowań na odrę Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o [...]

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, tj. wzrostem liczby zachorowań na odrę Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązujących
przepisach w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zawodowym, szczególnie ciążącego na pracodawcach obowiązku wykonywania szczepień ochronnych u pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma – poniżej.

Pliki do pobrania:
  1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Pismo