ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1610.18
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP, nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. [...]

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP, nt. Przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo Prezes NRPiP
  2. Zaproszenie do udziału w szkoleniu
  3. Karta zgłoszenia uczestnictwa