ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1512.20
W Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. jest nowy pakiet, dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej chorobie COVID-19. Celem [...]

W Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. jest nowy pakiet, dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej chorobie COVID-19. Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Zadaniem programu jest oddziaływanie lecznicze na osoby, u których zaprzestanie rehabilitacji spowodowałoby pogarszanie stanu zdrowia.

Więcej informacji: https://uzdrowisko-swieradow.pl/rehabilitacja-po–covid–owa/package/uzdroswieradow/pl/35035