ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1212.17
W imieniu Zarządu PTP Oddział w Opolu zwracam się z prośbą o rozpropagowanie wśród personelu pielęgniarskiego informacji o XIII [...]

W imieniu Zarządu PTP Oddział w Opolu zwracam się z prośbą o rozpropagowanie wśród personelu pielęgniarskiego informacji o XIII Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017.

Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych lub zgłaszają się sami wypełniając Kartę Zgłoszenia Uczestnika, którą następnie należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP, adres znajduje się na stronie: www.ptp.na1.pl, w terminie do 20 stycznia 2018 r.

Regulamin Ogólny Konkursu wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnika znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: www.ptp.na1.pl.

Z poważaniem
Aneta Rzęsikowska
sekretarz Oddziału

Pliki do pobrania:
  1. Komunikat

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE