ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2805.18
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zapraszają [...]

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

zapraszają na

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

„Wybrane aspekty leczenia
i opieki pielęgniarskiej nad chorymi
w różnych specjalnościach medycyny”

Opole, 8 czerwca 2018 r.

Patronat:

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
Jego Magnificencja Rektor PMWSZ w Opolu dr Tomasz Halski
Opolska Izba Pielęgniarek i Położnych Opole mgr Sabina Wiatkowska

Miejsce sympozjum:

Sala Audytoryjna Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole.

Adres strony internetowej PMWSZ w Opolu: www.wsm.opole.pl,
Tel. 77 44 23 528, e-mail: biurodziekanwnm@wsm.opole.pl.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje i program sympozjum