ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2605.19
Zaproszenie do składania ofert na aktualizację i opracowanie polityki rachunkowości w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych w Opolu.

Zaproszenie do składania ofert na aktualizację
i opracowanie polityki rachunkowości w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych w Opolu.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu (dalej OIPiP) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i aktualizacji dotychczas stosowanej polityki rachunkowości w OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU zgodnie z przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Ustawą z dnia 1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Termin wykonania usługi do ustalenia: jesień 2019.

Oferty prosimy przesyłać pocztą pod nasz adres lub na adres mailowy biuro@oipip.opole.pl w terminie do dnia 15.06.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 883 394 041 – Główny Księgowy Rafał Bernacki, email: glowny.ksiegowy@oipip.opole.pl.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

OIPIP zastrzega:

a) sobie prawo do negocjacji warunków z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki realizacji zlecenia, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny,

b) że oferta będzie stanowić informację publiczną,

c) przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie OIPIP.

Jednocześnie wskazujemy, że niniejsze zapytanie kierowane jest przede wszystkim do wykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji umów w zakresie opracowywania dokumentów na podstawie ustawy o rachunkowości dla podmiotów będących samorządami zawodowymi lub gospodarczymi.

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu
Mirosław Smoleń

Pliki do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe