ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0810.21
W imieniu Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego oraz badaczy w składzie: Prof. Bożena Czarkowska-Pączek, dr Lena Serafin, mgr Natalia Pawlak zapraszamy [...]

W imieniu Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego oraz badaczy w składzie: Prof. Bożena Czarkowska-Pączek, dr Lena Serafin, mgr Natalia Pawlak zapraszamy do udziału w badaniu naukowym skierowanym do pielęgniarek pracujących czynnie zawodowo.

Powszechnie wiadomo, że każde pokolenie ma swój własny zestaw wartości, poglądów na autorytet, postawy wobec pracy oraz styl komunikacji, które należy uwzględniać w budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy współpracownikami. Stres u pracowników ochrony zdrowia, a w szczególności pielęgniarek, wywiera negatywny wpływ na ich pracę, obniżając jakość i zadowolenie z wykonywanych obowiązków. Poniższe badanie ma na celu ocenę wpływu poziomu stresu oraz metod radzenia sobie z nim na różnice międzypokoleniowe zidentyfikowane w kolejnych generacjach aktywnych zawodowo pielęgniarek.

Link do badania ankietowego