ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1206.17
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła z pismem do Ministerstwa Zdrowia w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez uczelnie dotyczącymi [...]

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła z pismem do Ministerstwa Zdrowia w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez uczelnie dotyczącymi zasad kwalifikowania na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Polsce osób posiadających kwalifikacje bakalawra uzyskane na uczelni ukraińskiej oraz zasad przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki pielęgniarkom z Ukrainy, które legitymują się kwalifikacjami bakalawra, a następnie ukończyłyby studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Polsce (pismo NRPiP do MZ w załączeniu).

W dniu 22 maja 2017 r. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na ww. pismo. Odpowiedź do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  2. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.