ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1702.23
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć bezpłatny kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" dla pielęgniarek i położnych – część I.

Bezpłatny kurs specjalistyczny
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych – część I

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć bezpłatny kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych – część I.

Planowany termin rozpoczęcia:

4 marca 2023 r.

Planowany termin zakończenia:

2 czerwca 2023 r.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole.

 

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w kursie jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są, aby do dnia 28.02.2023 r. założyły konto w systemie SMK i poprzez system przesłały zgłoszenie na kurs wraz z oświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu i opłacaniu składek członkowskich dostępnym na stronie www.oipip.opole.pl.

Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące do OIPiP w Opolu oraz regularnie i nieprzerwanie opłacające składkę członkowską w okresie minimum 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs i nie posiadające zadłużenia wobec OIPiP w Opolu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!