ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2004.21
Z okazji Jubileuszu XXX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu składamy życzenia...

„W świat niesiemy swe serca gorące
Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję.”

Z okazji Jubileuszu XXX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu składamy życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, aby kolejne lata obfitowały w dokonania zawodowe a podejmowane decyzje przynosiły szacunek i rozwój zawodowy.

Dziękujemy Państwu za codzienną, odpowiedzialną pracę na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, za determinację w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz za dbałość o prestiż naszych zawodów i własny profesjonalny rozwój.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu