ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2907.22
Pismo NRPiP wystosowane do Ministra Zdrowia z dodatkowymi załącznikami dotyczące wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Pismo NRPiP wystosowane do Ministra Zdrowia z dodatkowymi załącznikami dotyczące wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo NRPiP 14.07.2022 r.
  2. Płace minimalne w ochronie zdrowia – wyjaśnienia dodatkowe
  3. Zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
  4. Wzór aneksu do umowy o pracę
  5. Wzór porozumienia z przedstawicielem pracowników
  6. Wzór zarządzenia kierownika
  7. Załącznik do rozporządzenia – pracownicy działalnosci podstawowej
  8. Załącznik do ustawy z przeliczeniem