ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2903.19
Newsletter NIPiP 27 marca 2019 r. Porada pielęgniarska w wykazie świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach 25 marca 2019 r. [...]

Newsletter NIPiP 27 marca 2019 r.

Porada pielęgniarska w wykazie świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach

25 marca 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązanie dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki, tj. porady pielęgniarskiej, stanowi ponadto realizację postulatów ujętych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie wyodrębnienia warunków realizacji porady pielęgniarskiej w wykazie świadczeń gwarantowanych w wybranych zakresach.

Zobacz projekt