ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0907.21
Nazywam się Bożena Tyda. Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo. Przygotowuję się do [...]

Nazywam się Bożena Tyda. Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo. Przygotowuję się do napisania i obrony pracy magisterskiej na temat „Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych”.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych autorskiego kwestionariusza ankiety w celu pozyskania respondentów do opracowania oraz napisania pracy magisterskiej. Jako praktykująca pielęgniarka, proszę o koleżeńską pomoc. Państwa odpowiedzi pozwolą mi na rzetelne napisanie pracy w jakże ważnym dla nas temacie.

Link do ankiety