ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0705.21
Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar "Udział w farmakoterapii – jedno z kluczowych zadań Pielęgniarek i Położnych”, który odbędzie się dnia 12.05.2021 o godz. 12:30 i 17:00.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar „Udział w farmakoterapii – jedno z kluczowych zadań Pielęgniarek i Położnych”, który odbędzie się dnia 12.05.2021 o godz. 12:30 i 17:00.

O czym będziemy rozmawiać?
  1. Co należy wiedzieć, aby bezpiecznie realizować procedury farmakoterapii (od dokumentu rejestracyjnego do podaży; zlecenie, dawka, droga podania i inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo farmakoterapii)?
  2. Wpływ działań pielęgniarskich / położniczych w obszarze farmakoterapii na efekt końcowy procesu terapeutycznego.
  3. Farmakoterapia to nie tylko lek. Pamiętajmy o wyrobach medycznych.
  4. Interakcje: lek – lek; lek – wyrób medyczny; wyrób medyczny – wyrób medyczny, a bezpieczeństwo farmakoterapii.
  5. Najczęstsze problemy Pielęgniarek i Położnych związane z realizacją omawianych procedur.
  6. Farmakoterapia: aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy. Studium przypadku.
Prezenterzy:

  • Dr n. farm. Krystyna Chmal – Jagiełło

  • Mgr piel. Maria Budnik – Szymoniuk

  • Mgr piel. Anna Bednarczyk

  • Dr n. med. Piotr Grzechnik

Rejestracja

godz. 12:30

Link do rejestracji

godz. 17:00

Link do rejestracji