ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1908.20
Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda. Można zgłaszać kandydatury pielęgniarek i pielęgniarzy systemu [...]

Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda.

Można zgłaszać kandydatury pielęgniarek i pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego.

Więcej szczegółów poniżej:

https://nipip.pl/mz-czeka-na-najlepsze-pielegniarki-sytemu-zacheca-do-skladania-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-im-bl-gerarda/