0603.24

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Fundację św. Franciszka „Pomóż mi godnie żyć” w Opolu przy ul. Prószkowskiej 72 zaprasza do naszego zespołu medycznego!

STANOWISKO: Pielęgniarka

RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę/ umowa zlecenie

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE:

 • Dyplom pielęgniarski;

 • Prawo wykonywania zawodu;

 • Tytuł zawodowy – pielęgniarka/pielęgniarz;

 • Staż pracy zdobyty na podstawie realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwa.

KWALIFIKACJE DODATKOWE:

Mile widziana specjalizacja w dziedzinie geriatrii/opieki długoterminowej oraz kurs leczenia ran.

WYMAGANIA:

 • Znajomość zagadnień z zakresu świadczenia usług zdrowotnych i kontraktowania z NFZ oraz z zakresu ekonomii;

 • Umiejętność współpracy z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym.

OFERUJEMY:

 • Okazję do szerokiego i praktycznego rozwoju kompetencji zawodowych zgodnie z charakterystyką stanowiska oraz miejsca pracy;

 • Szansę na rozwijanie zainteresowań naukowych;

 • Pracę w Podmiocie Leczniczym, który stale rozszerza standardy organizacyjne i jakościowe, których potwierdzeniem są nagrody oraz certyfikaty ISO.

Dodatkowo, naszym pracownikom zaoferować możemy:


 • Dofinansowanie do dalszego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • Dodatek w formie premii uznaniowej, w tym również premii świątecznych oraz dofinansowania do wypoczynku;

 • Nagrodę jubileuszową.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia swych aplikacji (CV, kserokopie potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe) w biurze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu w godzinach od 7:00 do 14:30 lub elektronicznie na adres: franciszkanki@wp.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 77 40 23 700/ 888 972 030.

Pliki do pobrania:
 1. Oferta pracy