Bezpłatne kursy dokształcające organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że prowadzi następujące bezpłatne kursy dokształcające:

1. „Diabetologia dla pielęgniarek”

Ilość godzin teoretycznych: 16 godz. 15 min. zegarowych.

2. „Obsługa implantowanego portu naczyniowego-dożylnego” dla pielęgniarek i położnych

Ilość godzin teoretycznych: 3 godz. zegarowe.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 3 godz. zegarowe.

3. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych

Ilość godzin teoretycznych: 14 godz. zegarowych.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 2 godz. zegarowe.

4. „Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentami onkologicznymi”

Ilość godzin teoretycznych: 7 godz. 15 min. zegarowych.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 4 godz. 15 min. zegarowych.

5. „Psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych” dla pielęgniarek i położnych

Ilość godzin teoretycznych: 12 godz. zegarowych.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 4 godz. zegarowe.

6. „Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek i położnych

Ilość godzin teoretycznych: 9 godz. zegarowych.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 3 godz. zegarowe.

7. „Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi użyciem alkoholu” dla pielęgniarek i położnych

Ilość godzin teoretycznych: 12 godz. zegarowych.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 4 godz. zegarowe.

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota/niedziela).

Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące do OIPiP w Opolu oraz regularnie opłacające składkę członkowską w okresie 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs.

Zapraszamy do współpracy!

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu:

77 441 51 91

lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.