1701.23
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć bezpłatny kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych...

Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”
dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych.

Planowany termin rozpoczęcia:

7 lutego 2023 r. (czas trwania kursu do 3 miesięcy).

Planowany termin zakończenia:

4 kwietnia 2023 r.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych:

Nysa (Centrum Edukacyjne, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa).

Miejsce realizacji staży:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole.

 

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w kursie jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są, aby do dnia 31.01.2023 r. założyły konto w systemie SMK i poprzez system przesłały zgłoszenie na kurs wraz z oświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu i opłacaniu składek członkowskich dostępnym na stronie www.oipip.opole.pl.

Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące do OIPiP w Opolu oraz regularnie i nieprzerwanie opłacające składkę członkowską w okresie minimum 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs i nie posiadające zadłużenia wobec OIPiP w Opolu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!