1604.18
Świat stoi dla nas otworem. Globalizacja ma niewątpliwy wpływ na sytuację w świecie. Świat stał się „globalną wioską”, coraz [...]

Świat stoi dla nas otworem. Globalizacja ma niewątpliwy wpływ na sytuację w świecie. Świat stał się „globalną wioską”, coraz bardziej jednolitą, z rosnącą liczbą powiązań. Odległości i czas podróży przestały mieć takie znaczenie, jak dawniej, co sprawił rozwój środków komunikacji. Podróż samolotem stała się dostępna także dla obywateli o przeciętnych zasobach pieniężnych. Rośnie popularność migracji zarobkowych i pojawiły się nowe typy migracji, m. in. migracja wahadłowa, która polega na tym, że osoba migrująca wyjeżdża do pracy na pół roku, po czym wraca do kraju ojczystego na kilka miesięcy i ponownie wyjeżdża do pracy.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję:

„Choroby zakaźne – znane i nieznane zagrożenia.
Nowe wyzwania dla personelu medycznego”.

Organizatorzy: Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Data: 15 czerwca 2018 r., godzina 9.30.
Miejsce: Aula Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ul. Katowicka 68.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje