2805.24
Informacja dla fachowego personelu medycznego. Dotyczy: dodatkowych środków minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego TYSABRI (natalizumab) (s.c. & i.v.), których [...]

Informacja dla fachowego personelu medycznego.

Dotyczy: dodatkowych środków minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego TYSABRI (natalizumab) (s.c. & i.v.), których celem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML).

Pismo