1005.23
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA [...]

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO

(dla członków OIPiP w Opolu bezpłatny, finansowany przez OIPiP).

Szkolenie będzie realizowane w terminie 23.06.2023 do 22.12.2023 i obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne – 155 godz.

  • zajęcia stażowe – 210 godz.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie wymogów formalnych:

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

  • posiadanie minimum 6-cio miesięcznego stażu pracy na stanowisku pielęgniarki;

  • złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Instrukcja złożenia wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie w załączeniu.

Pliki do pobrania:
  1. Nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego