2405.23
Na podstawie art. 26, art. 26a oraz art. 27 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633) [...]

Na podstawie art. 26, art. 26a oraz art. 27 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633) z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu z siedzibą Al. Wincentego Witosa 26

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy:

ZADANIE 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę, posiadającą minimum roczny (1 rok) staż pracy w charakterze pielęgniarki w oddziale pediatrii. Świadczenia będą udzielane w wymiarze minimum 48 godzin w miesiącu, liczba godzin dostosowana do obciążenia pracą oraz liczby pacjentów.

ZADANIE 2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę, nie posiadającą doświadczenia w pracy, w charakterze pielęgniarki w oddziale pediatrii. Świadczenia będą udzielane w wymiarze minimum 48 godzin w miesiącu, liczba godzin dostosowana do obciążenia pracą oraz liczby pacjentów.

ZADANIE 3. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Świadczenia będą udzielane w wymiarze minimum 48 godzin w miesiącu, liczba godzin dostosowana do obciążenia pracą oraz liczby pacjentów.

okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2023 r. do dnia 31.05.2024 r.
(PKWiU:86- usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Szczegółowe informacje w dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej