1008.23
Opinia Pani Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich w SOR.

Opinia Pani Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich w SOR.

Pliki do pobrania:
  1. Opinia Pani Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich w SOR