0908.22
Zachęcamy do zapoznania się z pismem NRPiP wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia dotyczącym sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem NRPiP wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia dotyczącym sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo NRPiP z dnia 14.07.2022 r.
  2. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do pisma z dnia 14.07.2022 r.
  3. Wzór aneksu do umowy o pracę
  4. Płace minimalne, wyjaśnienia dodatkowe