2710.23
Zwracamy się do państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem jest poznanie stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania [...]

Zwracamy się do państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem jest poznanie stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć.

Odpowiedzi i informacje udzielone w niniejszym kwestionariuszu pomogą WHO ustalić, jakiego wsparcia potrzebują pracownicy ochrony zdrowia, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby zdrowotne osób pokrzywdzonych, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Przejdź do ankiety

Wiceprezes NRPIP
Anna Janik