0804.24
1. Pielęgniarka Specjalista – Oddział Chirurgiczny

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na stanowisko
PIELĘGNIARKA SPECJALISTA

Miejsce: Oddział Chirurgiczny Ogólny.

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z grupą zawodową nr 2 według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2022.2139 z późn. zm.)

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji na formularzach SP ZOZ MSWiA w Opolu (pobierz) wraz z aktualnym CV w Kancelarii Zakładu (budynek Przychodni, III piętro, pok. 317) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@spzozmswia.opole.pl.

2. Pielęgniarka/ Pielęgniarz – Oddział Chirurgiczny Ogólny

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na stanowisko
PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ

Miejsce: Oddział Chirurgiczny Ogólny.

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa na zastępstwo.

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z grupą zawodową nr 6 według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2022.2139 z późn. zm.)

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji na formularzach SP ZOZ MSWiA w Opolu (pobierz) wraz z aktualnym CV w Kancelarii Zakładu (budynek Przychodni, III piętro, pok. 317) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@spzozmswia.opole.pl.

3. Pielęgniarka/ Pielęgniarz – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni na stanowisko
PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ

Miejsce: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Anestezjologia, odcinek pooperacyjny).

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa na zastępstwo.

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z grupą zawodową nr 6 według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2022.2139 z późn. zm.)

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji na formularzach SP ZOZ MSWiA w Opolu (pobierz) wraz z aktualnym CV w Kancelarii Zakładu (budynek Przychodni, III piętro, pok. 317) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@spzozmswia.opole.pl.