3110.23
Formularz rejestracyjny na szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia, przygotowujący do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć.

Formularz rejestracyjny na szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia, przygotowujący do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu WHO w terminie 13-16.11.2023 roku w Warszawie. Całkowity koszt szkolenia jest pokrywany przez organizatora.

Link do formularza rejestracyjnego na szkolenie