0602.24

TAR-MED sp.p. Lekarzy w Tarnowie Opolskim,
46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 1,

zatrudni pielęgniarkę z ukończonym kursem szczepień do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Warunki i szczegóły pod nr. tel.: 608 509 016, 608 509 015 i 604 473 054.