1505.24
Zapraszamy do udziału w webinarze Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia jako priorytet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w poprawie komfortu i jakości [...]

Zapraszamy do udziału w webinarze

Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia jako priorytet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w poprawie komfortu i jakości życia pacjentów

16 maja 2024 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Link do bezpłatnej rejestracji

aktualnosci_webinar_24_05_16