2709.21

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu organizuje bezpłatny wyjazd autokarem na protest pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w dniu 11 września 2021 r.

Pielęgniarki i Położne chętne do wzięcia udziału w proteście proszone są o zgłoszenie następujących informacji:


  • imię i nazwisko,

  • nr pwz,

  • telefon kontaktowy,

  • e-mail,

  • adres zamieszkania,

  • PESEL,

  • seria i nr dowodu osobistego,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole ww. danych osobowych.

Zgłoszenie jest wiążące, ze względu na konieczność imiennego ubezpieczenia uczestników na przejazd autokarem na trasie Opole-Warszawa i Warszawa-Opole.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Opolu, tel. 77 44 151 90.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia
3 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu zostaną przekazane bezpośrednio do zgłoszonych osób w terminie późniejszym.