0706.24
W imieniu organizatorów, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zapraszamy do [...]

W imieniu organizatorów,

Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

zapraszamy do udziału w XXI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”
XV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
nt. „NOMED 2024”,

które odbędą się w dniu 27.09.2024 r., w budynku Politechniki Śląskiej,
ul. Krasińskiego 8 w Katowicach.

Konferencja jest zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Koła Terenowego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają certyfikat.
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 17.09.2024 r. na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja 2024”

Na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostanie zamieszczona karta zgłoszenia na konferencję, program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.

Informacji udziela: Iwona Woźniak, nr tel.: (32) 259 16 79.

Serdecznie zapraszamy

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego,
Dojelitowego i Metabolizmu

Pliki do pobrania:
  1. Zaproszenie
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa