1502.24
Zaproszenie na bezpłatną konferencję "Współczesne pielęgniarstwo - nauka i praktyka", która odbędzie się 27 marca 2024 roku w formie zdalnej.

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Collegium Medicum
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„Współczesne pielęgniarstwo – nauka i praktyka”

Lublin, 27 marca 2024 roku

Proponowana tematyka konferencji:
 1. Badania naukowe w pielęgniarstwie a praktyka zawodowa
 2. Rozwój praktyki klinicznej
 3. Współpraca w zespole interprofesjonalnym
 4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 5. Współczesne kształcenie medyczne
 6. Sesja studencka i doktorantów

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 marca 2024 roku.

Pliki do pobrania:
 1. Komunikat
 2. Karta zgłoszeniowa
 3. Streszczenie – wytyczne
 4. e-Plakat – wytyczne
 5. Oświadczenie autora
 6. RODO