2210.21
Szanowni Państwo, Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze, w dniu 2 listopada br. dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady [...]

Szanowni Państwo,
Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze,

w dniu 2 listopada br. dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) zaplanowany został do pełnienia przez Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się Osób chętnych do wzięcia udziału w zaplanowanym na ten dzień dyżurze.

Zgłoszenia na Dyżur w Białym Miasteczku przyjmuje Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, tel. 77 441 51 90, e-mail: biuro@oipip.opole.pl w terminie do dnia 27 października 2021 roku.