3103.23
Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek – 19.04.2023–13.07.2023.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
prowadzi nabór na realizację projektu NIPiP dofinansowanego
z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
w ramach Programu PO WER 2014-2020

na kurs specjalistyczny:

Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek – 04.09.2023–24.11.2023

Link do rejestracji

 

UWAGA: Jedna osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.

Liczba miejsc na każdy kurs – 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik kursu otrzyma:


  • e–czytnik z wgranymi skryptami na własność uczestnika,

  • materiały biurowe – notes, długopis,

  • catering.

Wykłady, ćwiczenia oraz staże będą realizowane w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Kośnego 53.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 441 51 91.

Całkowite koszty kursu finansowane w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Zapraszamy do udziału!