ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0611.23
W ramach webinaru, który odbędzie się 9 listopada 2023 r. o godz. 17:00 – „FASD. Co nowego?” – doktor pediatrii Katarzyna Anna Dyląg przedstawi najnowsze, dotyczące różnych aspektów, doniesienia świata nauki w zakresie...

Bezpłatny webinar dla pielęgniarek i położnych:
„FASD. Co nowego?” – 9 listopada 2023 r.

W ramach webinaru, który odbędzie się 9 listopada 2023 r. o godz. 17:00 – „FASD. Co nowego?” – doktor pediatrii Katarzyna Anna Dyląg przedstawi najnowsze, dotyczące różnych aspektów, doniesienia świata nauki w zakresie tematyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wśród zaprezentowanych badań i artykułów znajdą się treści dotyczące: diagnozy, terapii, profilaktyki i działań medycznych w zakresie FASD.

Link do rejestracji